Enev

KURUMSAL

YÖNETİM KURULU

Kuruluş felsefesini insanlığa ve doğaya sunmak istediği iyilik ve fayda duygusundan almaktadır. Bu felsefe ile kurulan vakfımız; eğitim, sağlık ve kültür alanında toplumun gelişmesine hizmet etmek, çağdaş, verimli ve etkili eğitim hizmetlerini gençlerle buluşturarak onları uluslararası standartlarda yüksek teknoloji, ileri teknik ve güncel bilimsel gelişmelerle tanıştırmak amaçlamaktadır